Nie wiesz? Chcesz wiedzieć? Prosto, jasno, klarownie, po ludzku!


PRZECZYTAJ!niedziela, 23 listopada 2008
Dywidenda jest pojęciem powiązanym z akcjami spółki. Dywidenda to prawo do wypłaty części zysku dla posiadacza akcji. Poniższy przykład powinien wyjaśnić to pojęcie. 

Przykład:
Firma zarobiła w w roku 2008 1,2 mln PLN. Firma wcześniej wyemitowała 60 tys. akcji. Zatem prosty rachunek 1.2 mln PLN / 60 tys. = 20 PLN. Znaczy to tyle, ze osoba posiadająca 1 akcję ma prawo do wypłaty 20 zł.

Może się zdarzyć, że walne zebranie akcjonariuszy zdecyduje, że w danym roku nie będzie wypłaty dywidendy, a cały zysk zostanie przeznaczony na inne cele, np. rozwój. 
Co to są akcje firm?
(jest to opis bardzo uproszczony, pomocny w zrozumieniu istoty akcji)
Firma, która spełnia określone wymogi, może przekształcić się w firmę (spółkę) akcyjną, chyba że została założona jako spółka akcyjna. Znaczy to tyle, że emituje ona papiery wartościowe zwane akcjami. W uproszczony sposób wygląda to tak:
  • sporządzana jest wycena firmy;
  • ustalana jest wartość akcji;
  • dzieli się wartość firmy przez wartość akcji, co daje ilość wyemitowanych akcji.
sobota, 22 listopada 2008
Precedens – termin stosowany w sądownictwie, ale przenika także do biznesu, szkolnictwa i innych dziedzin.
 
Mówiąc prosto jest to wydarzenie, przypadek, podobny do tego, który już się zdarzył. W sądownictwie mamy do czynienia z wyrokiem sądu, który został wydany w danej sprawie i jest podobny do wyroku jaki zapadł w podobnej sprawie w przeszłości.
 
Słysząc zdanie:
„Wyrok w tej sprawie jest bez precedensu” – tzn. że skład sędziowski wydał wyrok (na podstawie przedstawionych dowodów) jakiego jeszcze nie było w podobnych sprawach.
 
Sakrament – „przekazanie łaski Bożej” wiernemu. Sakramenty towarzyszą katolikom przez całe życie. W poszczególnych okresach życia wierny przyjmuje poniższe sakramenty.
 
Sakramenty: 
  • Chrzest – jest obmycie nowego członka kościoła z grzechu pierworodnego, człowiek staje się chrześcijaninem,
  • Komunia Święta (Eucharystia) – pierwsze przyjęcie Ciała Chrystusa pod postacią chleba, wspomnienie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
  • Bierzmowanie – świadome wstąpienie w poczet członków kościoła katolickiego, pogłębienie wiary, mówiąc kolokwialnie, jest to matura w kościele.
  • Pokuta (spowiedź) – uroczysta spowiedź święta, wyznanie grzechów, pokuta, rozgrzeszenie
  • Kapłaństwo – wstępnie w stan kapłański, nadanie uprawnień duchownemu udzielania innych sakramentów
  • Małżeństwo – zawarcie związku małżeństwa między kobietą i mężczyzną w celu spłodzenia i wychowania potomstwa
  • Namaszczenie chorych – przyjmują go osoby z w podeszłym wieku albo którym grozi śmierć z powodu ciężkiej choroby – dzięki temu sakramentowi chory bądź osoba starsza ma szansę na odpuszczenie grzechów.
 (powyższy wpis dotyczy tradycji katolickiej)
piątek, 14 listopada 2008
Dyscyplinarka – co to właściwie znaczy? Otóż dyscyplinarka czyli dyscyplinarne zwolnienie z pracy - jest to najwyższa ostateczna forma ukarania pracownika (pozasądowa). Oto kilka przykładów, kiedy Twój pracodawca ma prawo „wręczyć Ci dyscyplinarkę” :
Kwaśny deszcz („kd”) – jest to deszcz który zawiera związki chemiczne (chlorowodór, tlenki azotu, dwutlenek siarki, siarkowodór) jakie dostają się do atmosfery poprzez gazy ze spalania paliw.
sobota, 08 listopada 2008
Poniżej znajduje się skrócony opis wybranych specjalności lekarskich i nie tylko, które można spotkać w przychodniach lekarskich, zakładach opieki zdrowotnej.

Anestezjolog – lekarz specjalista przygotowujcy pacjentów przed operacją, aplikuje znieczulenie, narkozę (uśpienie), leczy również chorych na oddziale intensywnej terapii, lekarz ten zajmuje się także leczeniem bólu
Alergolog – lekarz zajmujący się leczeniem alergii
środa, 05 listopada 2008
Pneumokoki – termin ten umieściłem w dziale rodzina a nie zdrowie, ponieważ jest on bardzo istotny szczególnie dla rodziców małych dzieci.

Pneumokoki są bardzo częstą przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenia płuc u małych dzieci. Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) na świecie co roku umiera od 700 tys do 1 miliona dzieci na choroby wywołane tymi bakteriami.
Wokanda – termin używany głównie w sądownictwie. Jest to po prostu spis spraw sądowych, które mają być prowadzone danego dnia .

Przykład:
„Sprawa morderstwa Michał K. trafiła na wokandę w sądzie w Tarnowie.”
„W wyniku protestu sędziów wszystkie sprawy zniknęły z wokandy”
Dziura ozonowa – jest to ubytek ozonu w atmosferze ziemskiej. Ozon (O3) jest naturalną ochroną Ziemi przed promieniowaniem ultrafioletowym, które jest bardzo szkodliwe dla organizmów żywych. Promieniowanie to pochodzi od słońca i może ono powodować oparzenia, zmiany nowotworowe.
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 10